Oxford Owl

Oxford Owl er et engelsk nettsted hvor man kan lese bøker på engelsk. Dette er for de som ønsker ekstra utfordring i engelsk! 

Brukernavn 2a: ose2a passord: pink

Brukernavn 2b: ose2b passord: pink

Brukernavn 2c: ose2c passord: pink