Visjon , verdisyn og grunnsyn

Dette er Oserød skole sin visjon, verdisyn og grunnsyn

Visjon

Oserød skole – en fremtidsrettet skole der alle gleder seg til en ny arbeidsdag!

Verdisyn

På Oserød skole skal hvert enkelt menneske bli vist

  • respekt
  • omsorg

og få dekket sine behov, slik at alle skal kunne føle

  • trygghet
  • tilhørighet
  • toleranse
  • trivsel

Grunnsyn

Oserød skole skal ha

  • nulltoleranse for mobbing
  • målbare planer
  • gode systemer i felles program/struktur
  • møtekultur som preges av av effektivitet og gode teknikker
  • oppbygging av solide tradisjoner planer for nærmiljø og ekskursjoner
  • felles kultur
  • stabilitet, varig verdi og fleksibilitet
  • en mest mulig forutsigbar hverdag
  • en kultur der det er rom for både å prøve og å feile.

 

For å skape glade og motiverte barn, skal

  • både skole og SFO være et sted der barnet ønsker å oppholde seg.
  • det være variasjon i skolehverdagen slik at barnet lærer ut fra egne forutsetninger
  • det gis rom for utfordringer og noe å strekke seg etter
  • barnet få utfolde seg ut fra rutiner og regler
  • barnet tas på alvor
  • det tolereres at vi er ulike
  • barnet ha forutsigbarhet
  • vi ta vare på skolen
Fant du det du lette etter?