Leksetid på Oserød skole 5.-7.trinn– påmelding

Til foresatte og elever på 5. - 7. trinn

 

MANDAG

ONSDAG

TORSDAG

5. trinn

14:15 – 14:45

14:15 – 14:45

14:15 – 14:45

6. trinn

14:15 – 14:45

14:15 – 14:45

13:45 – 14:15

7. trinn

14:15 – 14:45

14:15 – 14:45

14:15 – 14:45

 

Leksetiden legges rett i etterkant av undervisningen. Når leksene er gjort, går elevene hjem.

Leksetid gjelder hele skoleåret  med unntak av siste uken før jule- og sommerferien.

Oserød skole vil i hovedsak bemanne leksetiden med pedagoger. Det vil si at tilbudet bemannes med            

en pedagog pr gruppe på inntil 28 elever.

Vi presiserer derfor at:

  • Det er foreldrene som har ansvaret for å kontrollere/sikre at leksearbeidet blir utført tilfredsstillende.
  • Daglig leseøving gjennomføres selv om eleven gjør lekser på skolen.

Foresatte som ønsker tilbud om leksetid for sitt barn, må fylle ut og levere påmeldingsskjema sammen

med leksetidskontrakt til kontaktlører.

Oppstart og frist for påmelding: vi starter mandag 27. august, meld på fortløpende og senest fredag 31. august

Dersom dere ønsker å ta imot tilbudet om leksetid for har vi utarbeidet en egen leksetidskontrakt.

Foresatte og elev må skrive under på leksetidskontrakten og returnere den sammen med påmeldingsskjemaet til kontaktlæreren.

Skolen ønsker også å videreføre et fleksibelt tilbud. Det kan velges fritt hvilken dag man ønsker leksetid innenfor oppsatt tidsplan for trinnet. Som eksempel kan man for en elev på 5. trinn velge leksetid kun på torsdager eller mandag, onsdag og torsdag.Spørsmål av generell art kan rettes til skolen v/inspektør eller rektor.


Vennlig hilsen

Kari Skaalvik

rektor

Fant du det du lette etter?