Elevundersøkelsen høst 2019: Informasjon til elever og foresatte

Elevundersøkelsen på Oserød skole vil bli gjennomført i løpet av uke 45.

Elevene på  5. - 7.trinn deltar.

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring, og det vil bli opplyst om eksakt tidspunkt på klassens ukeplan.

Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Udir.

Fant du det du lette etter?