Kjære alle foresatte og elever

Klikk for stort bilde Tusen takk til dere alle sammen for en fantastisk innsats med hjemmeskole - vi er så takknemlig for alt dere har bidratt med for at vi sammen skal få til en best mulig hverdag i den situasjonen vi er i.

Fredag 13. mars ble skolen stengt som et av mange nasjonale tiltak i forbindelse med koronaepidemien. Situasjonen var usikker, men måtte håndteres av oss alle. Dugnadsbegrepet har fått ny betydning og det har gitt oss en felles referanseramme for å forstå det vi har vært med på, og fortsatt vil være med på i lang tid fremover for å bekjempe koronaepidemien.

Hjemmeskole har gitt foresatte, elever og skolen nye utfordringer, men sammen har vi klart å løse dette på en god måte. Gjennom tett dialog med elever, dere foresatte og spesielt de voksne på trinnet, har vi fått til mye. Hjemmeskole har gitt varierte og annerledes skoledager, men vi har klart å opprettholde læringstrykket.

Etter den første uken gjennomførte vi en enkel spørreundersøkelse blant dere foresatte. Tilbakemeldingene på undersøkelsen hjalp oss å justere kursen videre. Ledelsen på skolen har hatt tett dialog med trinnene og skoleledelsen i kommunen. Vi har hele tiden forsøkt å finne de beste løsningene for elevene og delt erfaringer, gode tips og råd på tvers av trinn.

Parallelt med innføringen av hjemmeskole har skolen organisert en tilsynsordning i SFO for barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner. På Lindhøy har dette tilbudet blitt benyttet alle dager til og med i dag, onsdag 8. april. For de røde dagene i påsken er tilbudet samordnet i Færder.

Torsdag 2. april startet vi også opp et eget skoletilbud for enkeltelever på 1.-7. trinn. Tilbudet skal gis til elever som er spesielt sårbare. Årsaker til sårbarhet kan være mange.  

Både tilbudet om tilsyn i SFO og skoletilbudet til spesielt sårbare barn videreføres i uke 16 og 17.

Etter 14. april vil det bli gitt ut felles kommunal informasjon og informasjon fra Lindhøy skole om gjenåpning av skolen og SFO for 1.-4. trinn.

FAU-leder Caspar og rektor Bente har jevnlig kontakt. Begge ønsker å hjelpe til med å finne svar og løsninger der det er usikkerhet - ta direkte kontakt!

Vi ønsker dere alle en god påskeferie!

Vennlig hilsen ledelsen og personalet ved Lindhøy skole ved rektor Bente Marthinsen og FAU-leder Caspar Rieber- Mohn