Kampanje trivelig språk

Til alle hjemmene

KAMPANJE TRIVELIG SPRÅK   -   Lindhøy skole 29. april til 7. mai 2019

Mange elever har opplevd å være lite hyggelige med hverandre og de voksne, ved å svare frekt, bruke stygge ord, banne eller sette kallenavn på medelever.

Dette liker vi ikke på skolen vår, og det er sårende for den det går ut over.

Elevrådet har gjennom diskusjoner om språkbruk fått tilbakemeldinger fra elever som forteller at de også opplever mye banning hjemme.

Vi ønsker å spille på lag med dere i denne kampanjen, at både voksne og barn har fokus på det samme. Les mer hva elevrådet har skrevet: