Da er den første uken etter gjenåpningen over, og vi er veldig fornøyde!

 Klikk for stort bilde Oppstarten: Det er helt tydelig at dere foresatte har forberedt elevene godt- de kan mye håndvask, hosting, nysing og ikke minst rådet om å holde avstand til andre. Elevene er veldig flinke!

Vi har ingen koronasyke elever eller foresatte meldt til skolen, og vi skal alle fortsette å ta smittevernråd og renholdsrutiner på største alvor. Vi vasker hendene og vi holder avstand.

Det var fantastisk hyggelig å ta imot elevene mandag, de var tydelig forventningsfulle og spente! Mange av oss voksne hadde samme følelse denne dagen som vi har første skoledag etter sommerferien!

Elevene har vært rolige, og det har vært mindre usikkerhet og stress rundt oppstartsituasjonen enn det vi kunne forvente. Lærerne og assistentenes planlegging har vært i tråd med råd og anbefalinger, og det har virkelig ikke lagt noen demper på organisering og innholdet! Vi fikk en regntung start på uken, og med lite tid tildelt inne i basen har dette gitt mange elever og voksne nye erfaringer og fellesopplevelser ute i nærmiljøet. Mange har vært på tur til steder de ikke har vært før, eller de har gjort nye aktiviteter som å sette opp lavo og bruke tarp. Det har bl.a. vært engelskløype på fotballbanen, eventyrstund i skogen, aktiviteter på Ormelet banen, langturer til Eidene stranda mm. Vi sender en stor takk til Eidene Røde Kors som denne uken har åpnet både toaletter og enda flere av sine områder for skolen.

Å være forberedt: Det er viktig at dagene er forutsigbare og innholdet kjent for elevene. Vi vet at god informasjon kan redusere stress og engstelse. Vi erfarer at elevene vet hvor de har oppmøtested og hvilke aktiviteter som står på planen. Informasjonen mellom dere som foresatte og trinnet skal være så tett og god som mulig. Dere gjør en viktig jobb med å forberede elevene på skoledagen som kommer. Takk for at dere vektlegger forberedelsene- si ifra hvis noe er uklart! Vi minner om:

  • Det er viktig at elevene er kledd etter vær
  • Elevene møter i rent tøy hver dag
  • Elevene skal ha med matpakke og vannflaske i sekken

Levering og henting: Som et tiltak for styrket smittevern oppfordrer vi dere til å la elevene gå alene til og fra oppmøtestedet fra førstkommende mandag. De fleste elevene vet nå hvor de har sitt oppmøtested. Dere kan levere og møte ved inngangene til skolen, og fra parkeringsplassen. Vi ber om at dere gjør avtale med lærer dersom eleven kommer til oppmøtestedet uten følge. (SFO har egen rutine for dette). NB! Det er fortsatt mulig å følge hvis dere tenker det er viktig.

Garderobe: Som hovedregel ønsker vi at foresatte ikke kommer inn i skolebygget og/eller garderoben. Vi at mange har behov for å hente skiftetøy og regntøy som skal hjem for vask/skift. Dere kan gjøre direkte avtale med lærere/SFO dersom dere mangler noe fra garderoben. Vi oppfordre dere til å sende med elevene en sekk/bag med ekstratøy til/fra skolen hver dag.

 

Vi ønsker alle en god langhelg!