Utdeling av PC og foreldremøte

Onsdag blir det utdeling av PC til alle elevene på 7.trinn. Husk at PCen skal være fulladet hver dag.

Det blir foreldremøte torsdag 5.sept kl 18.00. Tema er leirskole og er obligatorisk for minst en forelder pr barn.