Info til alle foresatte fra PP-tjenesten

Info til alle foresatte:

PP-tjenesten har organisert seg med hjemmekontor, og er tilgjengelige for alle samarbeidspartnere, elever og foresatte på mail og telefon/facetime. Vi følger nasjonale retningslinjer og unngår med det fysisk oppmøte/kontakt.