Elever som sykler til skolen

Skolen og foresatte observerer barn som sykler til skolen i høy fart og ikke ser seg for når de krysser veien. Dette gjelder spesielt når barna sykler Skarphagaveien og krysser over Herstadveien.  Vi vet at det er foresatte som tar avgjørelsen om barnet skal sykle eller ikke, men skolen henstiller likevel til at foresatte venter med å la elevene sykle til skolen, til etter sykkelprøven på våren i 4.trinn. Dette er i samsvar med Trygg Trafikk sine anbefalinger. Se link under til Trygg Trafikk sin hjemmeside

«Å sykle i trafikken kan være komplisert. Det forutsetter opplæring, trening og modning. Det er derfor Trygg Trafikk mener at barn bør være 10-12 år og ha gjennomgått sykkelopplæring over tid før de kan sykle alene i blandet trafikk.»

Kilde:  Trygg Trafikk

https://www.tryggtrafikk.no/

Fant du det du lette etter?