Adventsgudstjeneste i Nøtterøy kirke

Klikk for stort bilde

Onsdag 19.desember kl 10.30 er det adventsgudstjeneste i Nøtterøy kirke for elevene på Herstad skole.

 

7. trinn har vært med på planleggingen og bidrar med elevinnslag i form av sang, tenning av lys og tekstlesing.

Foresatte er hjertelig velkomne til å være med i kirken.

Parallelt med dette vil skolen arrangere et likeverdig, alternativt tilbud på skolen.
Dette vil på Herstad skje på følgende måte:
Først vil elevene gå en tur sammen med læreren som avvikler det alternativet tilbudet. Deretter vil elevene får se en film om ulike juletradisjoner og snakke om innholdet etterpå. Alle elevene skal lage en liten skriftlig presentasjon om hvilke tradisjoner som er viktige for dem i desember. 

For første gang blir det påmelding til adventsgudstjenesten. Dette er fordi retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet sier at skolene bør praktisere en påmelding, fremfor en reservasjonsordning.

 

Utdanningsdirektoratet sier følgende om det alternativet tilbudet:

 

Skolegudstjeneste og alternativt tilbud

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.

Eksempler på alternative tilbud er temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter knyttet til kultur og tradisjoner for ulike høytider i løpet av året. Verken skolegudstjenesten eller det alternativet tilbudet skal være en del av KRLE-faget.

 

For mer informasjon om gudstjenester arrangert i skoletiden:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/

Fant du det du lette etter?