Siste skoleuke før sommerferien (uke 25) er det ikke organisert leksetid på skolen.

Færder kommune har fått en ny løsning for å i vareta Individuell opplæringsplaner (IOP) og liknende elevdokumenter som forsatte og eldre elever har innsyn i.

Foresatte kan logge inn å se hvilke dokumenter skolen har laget og innholdet i disse.

Hvis du har spørsmål omkring ditt barns dokumenter så ta kontakt med kontaktlærer eller ledelsen ved skolen din.

Oversikt over lærere ved Herstad skole skoleåret  2019/2020

 

1.trinn
Kamilla Evenrud

Caroline Paulsen

Vibeke Gundersen

 

2.trinn

Line Høvik Zondag

Hilde Marie Westhagen-Kirkevold

Lene Sverresdatter Vestheim

 

 

3.trinn

Jenny Knoff

Martine Sørensen

 

4.trinn

Trude Tangen Gustavsen

Johanne Andersen Stensvold

 

 

5.trinn

Sylva Markussen

Emil Hagen

 

6.trinn

Nina B Kristoffersen

Heidi Rostad

 

7.trinn

Anne Grete Jørnsen

Anne Kari Jahnsen

 

Lærere som skal jobbe på flere trinn:

Tommy Taraldsvik
Trude Mellum

Onsdag 19.desember kl 10.30 er det adventsgudstjeneste i Nøtterøy kirke for elevene på Herstad skole.

 

7. trinn har vært med på planleggingen og bidrar med elevinnslag i form av sang, tenning av lys og tekstlesing.

Foresatte er hjertelig velkomne til å være med i kirken.

Parallelt med dette vil skolen arrangere et likeverdig, alternativt tilbud på skolen.
Dette vil på Herstad skje på følgende måte:
Først vil elevene gå en tur sammen med læreren som avvikler det alternativet tilbudet. Deretter vil elevene får se en film om ulike juletradisjoner og snakke om innholdet etterpå. Alle elevene skal lage en liten skriftlig presentasjon om hvilke tradisjoner som er viktige for dem i desember. 

For første gang blir det påmelding til adventsgudstjenesten. Dette er fordi retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet sier at skolene bør praktisere en påmelding, fremfor en reservasjonsordning.

 

Utdanningsdirektoratet sier følgende om det alternativet tilbudet:

 

Skolegudstjeneste og alternativt tilbud

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.

Eksempler på alternative tilbud er temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter knyttet til kultur og tradisjoner for ulike høytider i løpet av året. Verken skolegudstjenesten eller det alternativet tilbudet skal være en del av KRLE-faget.

 

For mer informasjon om gudstjenester arrangert i skoletiden:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/

 

 

 

Vi ønsker å informere om at det er oppdaget hodelus hos enkelte elever på skolen. For å få bukt med problemet, ber vi dere sjekke alle i husstanden så snart som mulig med lusekam. Kun om alle bidrar, vil det være mulig å bli kvitt hodelus i nærmiljøet. Hodelus er helt ufarlig, men kan være ubehagelig. Kløe i hodebunnen er et symptom på lusesmitte, men det kan ta flere uker fra man blir smittet til eventuell kløe starter. Det er viktig at lusesmitte blir oppdaget så raskt som mulig for å unngå spredning. Vennligst følg rådene nedenfor for å sjekke og behandle.

Hovedmålet med planen er å styrke språk-, lese – og skriveopp-
læringen i Færder kommune.
Den som ikke har språk, forblir utenfor
fellesskapet, med alt det innebærer.
Det er vårt oppdrag, å bidra til at vi gir
barn og ungdom de beste vilkåra for å utvikle sine språk- og leseferdigheter.

Nå er kommunens Språk-, lese- og skriveplan ferdig revidert og kan leses her

 

Fant du det du lette etter?