Skolestart bilde

Vi håper alle har hatt fine sommerferiedager

Herstad skole ønsker elevene sine velkommen tilbake mandag 17.august. Spesielt velkommen til våre nye 1.klassinger😊 Skolen starter opp igjen slik vi avsluttet forrige skoleår, på gult smittenivå.

Vi oppfordrer derfor alle (som ikke har SFO-plass på morgenen) til å møte så nært sitt starttidspunkt som mulig, for å unngå store samlinger i skolegården.

Første skoledag velger vi å la elevene starte til ulike tidspunkt:

  • 2-4 trinn starter kl. 08.30
  • 5-7 trinn møter kl. 09.00.
  • 1.trinn ønskes velkommen kl. 10.00

 

Bokstavblokkker

Fra 01.08.2020 vil ikke Skooler være i bruk på barneskolene i Færder kommune.

Informasjon fra skolen vil legges ut på hjemmesidene til skolen eller sendes via SkoleSMS.

Kommunikasjon med lærere, melding om fravær og annet skal sendes på SkoleSMS eller på epost. Husk å ikke sende sensitiv informasjon i elektronisk kommunikasjon med skolen.

For mer informasjon om bruk av SkoleSMS se skolenes hjemmesider under Kontakt.

SFO vil fremdeles benytte IST Direkte.

 

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

Kommunen vil refundere betaling for de dagene barnehagen og SFO har vært stengt. Faktura for april vil bli redusert for antall stengte dager i mars når faktura sendes ut ca. 1. april.  Faktura for mars med forfall 20/3 betales som normalt.

Retten til tilsyn i tilfeller der begge foreldre er personell i yrker som er samfunnskritiske,  utvides til 12 år. Ordningen gjelder der annet tilsyn ikke er mulig. Søknadsskjema finner du her

Vennlig hilsen virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven