Informasjon om neste skoleår

Her følger informasjon om endringer i lærerkabalen neste skoleår, når elevene skal opp i 5. trinn. Se vedlagt dokument