Informasjon fra Forebyggende helsetjenester i forbindelse med koronautbruddet

Klikk for stort bilde 

 •  Helsestasjonen har ordinære åpningstider: ukedager kl. 08:00-15:30 med noen begrenset tilbud. Alle konsultasjoner med vaksiner opprettholdes, men gruppekonsultasjoner avlyses. Helsesykepleier tar kontakt hvis avtaler avlyses. Det er ingen drop-in veiing eller andre oppmøter uten avtale. Hvis du har spørsmål kan du ringe resepsjonen tlf: 408 01 230. Hvis barnet eller forelder har symptomer på forkjølelse, må avtale utsettes inntil videre.
   
 • Skolehelsetjenesten er tilgjengelig og telefon nummer finnes her. 
   
 • Alle innkallinger til helsesykepleier på skolen (trivselssamtaler o.a.) utgår. Vi har påskefri, de fleste av oss, men da kan du enten ringe helsestasjonen, eller en annen på listen. 
   
 • Svangerskapsomsorgen: jordmødrene er tilstede. Nye timer kan bestilles, men hastegrad vurderes. Det vil ikke tilbys barselbesøk eller kurs/gruppevirksomhet.
   
 • Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilgjengelig på telefon: 908 37 593. Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid.
 • Fysioterapi og ergoterapitjenesten er tilgjengelig på telefon: 951 93 520, legg igjen beskjed med navn.
   
 • Helsestasjon for ungdom holder åpen for telefonkonsultasjoner, men kan ikke ta i mot drop-in i perioden fram til 26.mars. Helsesykepleier kan kontaktes på telefon/SMS: 9597 2595