7. mai uttrykte statsministeren at om vi fortsetter å holde fysisk avstand til hverandre, vaske hender og holde oss hjemme ved sykdom, kan samfunnet langsomt gjenåpnes mer og mer. Samtidig var statsministeren tydelig på at vi vil måtte leve med smitten og viruset i ett til to år.

Barnehager og skoler har ventet på den dagen da vi kan nærme oss normal drift og ikke minst la ALLE barn og unge få muligheten til å tilhøre det felleskapet som barnehager og skoler er. Særlig glade er vi for å kunne utvide åpningstiden i barnehage og gi avgangselevene på 7. og 10.trinn en verdig avslutning på barne- og ungdomsskolen.

For å kunne utvide og gjenåpne mer, har barnehager og skoler fått fornyede smittevernregler. De nye veilederne sier at vi kan ha flere barn sammen i barnehagene og også la 5.-7.-trinn og ungdomstrinnet komme tilbake til skolen.

Hvordan går det med deg? Jeg som er helsesykepleier er på jobb selv om det er annerledesdager. Jeg har hjemmekontor med telefon og snakker med de som ønsker det.

Jeg vet at det er mange som lager opplegg slik at det blir best mulig hverdag.

Jeg vet også at noen familier er i karantene, at noen foreldre er permittert. Bekymringene kan bli store og vi blir frustrert, både store og små. Da kan det bli konflikter, og vi blir lei oss. Noen blir redd.

Vit at du kan ringe eller sende melding til meg, hvis du lurer på noe eller ønsker en prat. Jeg kan ringe eller melde tilbake senere hvis jeg ikke svarer med det samme.

Uansett, vi sees snart- dette går over!

Hilsen Marit helsesykepleier på Brattås.

For barn og unge er skolen et trygt holdepunkt i livet. Nå kan de ikke holde ved like den daglige rutinen med å gå på skolen for å lære og treffe andre mennesker. For alle barn og unge, og spesielt for barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet, er det behov for å sikre trygghet både i hverdagen og i hjemmelæringen. I Færder kommune etterstreber skolene følgende for oppfølging av barn og unge;

  

Barnehagene åpnet 20. april - skolen åpner for 1-4 trinn 27. april.