Aktuelle saker

  • 23.08.2019 Aksjon mot hodelus på skolen
    Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot...
  • 19.08.2019 Skooler- foresatte-appen skal nå virke igjen
    Den nye foresatte-appen til Skooler skal nå være i orden, forutsatt at den nye appen brukes. Se tidligere nyhet om hva...
  • 19.08.2019 Skooler-info
    Nytt ved skolestart 2019-20: Skooler har lansert ny Android-app, men den funker dessverre ikke for alle enda. Vi...