VED EVT. STREIK

De fleste av skolens lærere er tatt ut til en eventuell streik fra fredag 24. mai. Dette får eventuelt følgende konsekvenser:
 

Skriftlig eksamen 24. mai i engelsk utgår.

Eksamensdagene til muntlig eksamen utgår dersom streiken vedvarer.

Alle skolens elever permitteres mens streiken pågår. Dette gjelder også elever ved Borgheim nord.

Streikens start er avhengig av når partene eventuelt går i brudd. Foreldre og elever må følge med i pressen. Skole-sms vil bli sendt ut ved en eventuell oppstart av streik.