Til alle foresatte i Færder kommune

Klikk for stort bilde Koronapandemien har nå gitt oss tre uker med stengte barnehager og skoler...

Koronapandemien har nå gitt oss tre uker med stengte barnehager og skoler. På vegne av alle ansatte i oppvekst i Færder vil jeg takke dere for samarbeidet til beste for våre barn og unge. Til tross for en vanskelig balansegang med selv å være i arbeid hjemmefra og å ta vare på egne håpefulle, er vårt inntrykk at barn og unge har fått flott støtte og omsorg til lek og læring.

Jeg har mottatt en rekke tilbakemeldinger fra dere om tett kontakt med og gode opplegg fra barnehagen eller skolen. Det varmer. Jeg er da også både rørt og takknemlig over den innsatsen barnehage- og skoleansatte samt hjelpetjenestene legger ned for barn og unge i Færder i disse spesielle dagene.

Nå står påskehøytiden for døra. Ca 100 barn totalt vil få tilbud om å være i barnehagen på dagtid, kveld og natt fordi de har foreldre i samfunnskritiske yrker eller lever i familier som av ulike årsaker trenger ekstra støtte. Mange ansatte har meldt seg for å jobbe dag, kveld og natt, også på helligdagene.

Hva som skjer etter påske vet vi ennå ikke. Barnehager og skoler kan forbli stengt eller de kan åpnes helt eller delvis. Regjeringen vil fatte en beslutning onsdag 8.april. Barnehager og skoler forbereder seg på flere senarioer.

Det er naturlig at noen opplever hjemmesituasjonen og hverdagen som krevende nå. Kommunens tjenester er tilgjengelige, så har du behov for råd og veiledning, gå inn på lenken HER.

 

Husk også døgnåpen alarmtelefonen; 116 111.

 

Ta vare på hverandre og ha ei god påske fra virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven