Skoleballet for 10. trinn er avlyst

Grunnet smittevernhensyn er skoleballet for 10. trinn avlyst.

Se begrunnelse her: 

 

Årets skoleballkomité har hatt en særdeles krevende og vanskelig oppgave. De begynte planleggingen tidlig og hadde avtaler i boks, i tråd med tidligere arrangementer. Alt lå til rette for et vellykket skoleball i juni. Så i mars kom korona og usikkerheten rådet. Hvor lenge unntakstilstanden ville vare visste man ikke før etter påske. I stedet for å gi opp, jobbet komiteen med alternative løsninger. De landet på et utendørsarrangement, som tilfredsstilte nye regler og restriksjoner på en helt annen måte enn det tradisjonelle ballet. Dette berømmer vi komiteen for!

Selv om de fleste restriksjoner i samfunnet er lempet på, gir myndighetene helt klare signaler vedr. hva som må hensyntas dersom man planlegger å gjennomføre større arrangementer. Færder kommune har kjørt en streng linje mht. smittevern. Det er også svært få tilfeller av korona i kommunen. Borgheim ungdomsskole har i hele perioden fulgt rådene som har kommet fra sentralt og kommunalt nivå. Vi har hatt tett dialog med virksomhetsdirektør og kommuneoverlegen hele veien.

Ballkomiteen har på en beundringsverdig måte tenkt på og rigget for veldig mange smittevernhensyn. Imidlertid vil det være svært vanskelig, kanskje umulig, å følge rådene om avstand og hygiene. Å dele elevene i mindre grupper som ikke skal blandes er ikke lett, kanskje heller ikke ønskelig. Det er også en utfordring å rigge for tilstrekkelig med fasiliteter for dobesøk og håndvask, noe som også er svært viktig med tanke på godt smittevern. Arrangementet vil kreve mange voksne, også foresatte. Blant disse vil det være personer med samfunnskritiske oppgaver. Disse frarådes å delta på slike store arrangementer.

På grunn av utfordringen med å imøtekomme alle smittevernreglene ønsket arrangementskomiteen at skolen skulle overta ansvaret for ballet. Skolen må følge de retningslinjer og råd som er gitt av kommuneoverlegen og kommunedirektøren. Etter en risikovurdering mener vi at vi som skole ikke kan arrangere ballet. Det vil ikke være innenfor smittevernreglene. 

Dersom det skulle skje en smittespredning i kjølvannet av dette arrangementer vil det med rette kunne reises kritikk mot skolen som arrangør. Avveiningen mellom å gjennomføre arrangementet og avlyse det er vanskelig. Mest sannsynlig vil det være både trygt og hyggelig – kanskje – men sikre kan vi ikke være. Å risikere å påføre folk smitte ved inngangen til en velfortjent sommerferie for våre elever og deres familier ønsker vi ikke. Det er derfor med tungt hjerte at arrangementet avlyses.