Plan for hjemmeundervisning i uke 12 og 13

Skolen er stengt for elevene fra og med 12. mars kl. 18.00 til 26. mars kl. 18.00. Vi har, som dere har fått melding om, bedt elever om å hente bøker og PC-er siden vi fikk meldingen om stenging av skoler i hele landet kl. 14.00.

Selv om skolen er stengt, vil vi drive hjemmeundervisning gjennom digitale flater. Hjemmeundervisningen starter opp mandag 16. mars kl. 9.15. Vi har utsatt alle utviklingssamtaler som skulle vært denne og neste uke.