Informasjonsskriv til foresatte til elever som begynner på 8. trinn på Borgheim ungdomsskole i august 2020

Før elevene begynner på ungdomsskolen er vi opptatt av at både elever og foresatte skal bli trygge på at elevene blir tatt godt imot hos oss. Dette jobber vi mye med. Både gjennom møter med alle foreldrene, møter med enkeltforeldre, møter med elevene, møter med lærerne og andre hjelpeinstanser og gjennom skriftlig informasjon om elevene fra elevene selv og fra lærerne. Mye av dette har vi allerede gjort, men Koronaviruset har gjort at vi ikke kan ha foreldremøter på barneskolene, slik vi pleier. Det blir heller ikke foreldremøte på Borgheim i slutten av mai. Derfor følger nå skriftlig informasjon om temaene vi pleier å ta på foreldremøtene.

På Borgheim ungdomsskole er det tre trinn 8., 9. og 10. trinn. I tillegg har vi en Velkomstklasse og en tilpasset avdeling. På 10. trinn er det 5 klasser, på 9. trinn 7 klasser og for 07-kullet vil det bli 6 klasser. I skrivende stund ser det ut til at de vil bli på ca. 25 elever per klasse. Totalt vil det neste skoleår gå i overkant av 450 elever ved skolen.

Alle klassene på 07-kullet er bygd opp av en gruppe med elever fra Oserød, en gruppe med elever fra Føynland og en gruppe med elever fra enten Herstad, Brattås eller Torød. I tillegg kommer det noen elever fra andre skoler. Alle gruppene er satt sammen i et samarbeid mellom lærerne på barneskolene og inspektør på Borgheim.

For at læringsmiljøet i de nye klassene skal være godt og positivt er det viktig at gruppene fra skolene er variert. Alle klasser må ha elever som har gode arbeidsvaner, har ambisjoner om å få gode resultater, har god sosial kompetanse og har positive fritidsinteresser. Elever med utfordringer faglig eller sosialt må fordeles mellom klassene. Det er viktig at klassene harmonerer og at vi unngår å ha elever med konflikter seg imellom, i samme klasse. Det er også ønskelig med en jevn fordeling av gutter og jenter. Det er viktig at klassen blir et kollektivt vi, med klassekameratskap. Det vil si at ingen er ekskluderende bestevenner i klassen, alle er venner.

Vi jobber fortsatt med hvordan vi kan ta imot elevene på et besøk i mai eller juni, men dette må vi komme tilbake til.

 

Uansett, vi gleder oss til et nytt kull!

 

Mvh Grethe Ekeli

Inspektør