Informasjon om åpning av skolen 12. og 13. mai

Klikk for stort bilde Vi gjør oss nå klare for å ta imot elevene igjen. For å rigge og få gjennomgått reglene har vi i ledelsen, sammen med lærerne satt av tid fra mandag kl. 10.00. Det vil si at lærerne møter elevene til vanlig tid og gir dem en oppgave/oppgaver de kan gjøre på mandag. Det er ikke anledning for elever som har vært på skolen å være her da, de må også være hjemme.

For å holde smittevernreglene velger vi å dele alle klasser i to kohorter – to grupper. Disse gruppene går på skolen hver andre dag– tirsdag og torsdag den ene uka, og mandag, onsdag og fredag neste uke, eller omvendt. Alle elever vil få undervisning hver dag. Kohortene vil være faste og elevene i en kohort vil det aller meste av dagen være i sitt klasserom. Vi har delt skolegården inn i faste områder for hver kohort og har ulike pausetider for de ulike trinnene. Det vil være en lærer med hver kohort i alle friminutt. Lunsj vil eleven spise med sin kohort, ved sin pult, med kontaktlærere til stede. I hvert klasserom er det vask og såpe tilgjengelig og vi vil påse jevnlig rengjøring av flater og hender. Vi har også fordelt de toalettene vi har på de ulike klassene – slik at det bare er en kohort som bruker et toalett hver dag. Vi vil følge vanlig timeplan og tilby alle fag på skolen, men det vil ikke være anledning til å dusje på skolen og vi vil prioritere å være ute i kroppsøving. Hvis dere tenker at elevene ikke skal tilbake på skolen er det viktig at dette kommuniseres med kontaktlærerne. Når det gjelder transport til skolen oppfordrer vi alle elevene til å gå eller å sykle, selv om det går busser.

Kontaktlærerne vil komme med detaljert informasjon på mandag.

Vi gleder oss veldig til å se elevene igjen, skolen er pyntet og klar

 

Mvh Ledelsen på Borgheim ungdomsskole