De fleste av skolens lærere er tatt ut til en eventuell streik fra fredag 24. mai. Dette får eventuelt følgende konsekvenser:
 

Skriftlig eksamen 24. mai i engelsk utgår.

Eksamensdagene til muntlig eksamen utgår dersom streiken vedvarer.

Alle skolens elever permitteres mens streiken pågår. Dette gjelder også elever ved Borgheim nord.

Streikens start er avhengig av når partene eventuelt går i brudd. Foreldre og elever må følge med i pressen. Skole-sms vil bli sendt ut ved en eventuell oppstart av streik.

Færder kommune har fått en ny løsning for å i vareta Individuell opplæringsplaner (IOP) og liknende elevdokumenter som forsatte og eldre elever har innsyn i.

Foresatte kan logge inn å se hvilke dokumenter skolen har laget og innholdet i disse.

Hvis du har spørsmål omkring ditt barns dokumenter så ta kontakt med kontaktlærer eller ledelsen ved skolen din.

Etter samtaler med flere foresatte har jeg behov for å informere og gi noen råd til foresatte med elever på Borgheim ungdomsskole.

 

Neste skoleår endrer vi våre start- og slutttider og med dette busstidene.