Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Klikk for stort bildeKommunen ønsker å gi alle foresatte noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

Større, sterkere, klokere og gode

Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset. Hverdagen blir plutselig mest knyttet til husets fire vegger for både barn, unge og voksne.

Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i nå; større, sterkere, klokere og gode. Disse prinsippene bygger på foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security – Parenting (COS-P).

Større

Voksne har ansvar for å lage tydelig struktur for dagen. Vi bør forsøke å skape en opplevelse av en sammenheng i den situasjonen vi er i.

 • Lag en dagsplan sammen med barna på hvordan hverdagene skal se ut. Heng den på kjøleskapet og forhold dere til den. Planen bør inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen, når det skal jobbes for eksempel med skole.
 • Oppretthold rutinene, slik at døgnet ikke snus. Det er viktig at barn, ungdom og vi voksne får nok søvn. Spesielt i en slik tid hvor vi opplever mye inntrykk og har mange tanker.  
 • Lek med barna dine hver dag. Lek leker som ikke er preget av regler, men aktiviteter der dere kan samarbeide. Husk at det er ikke resultatet som betyr noe i leken, men det å gjøre noe sammen.
 • Få frisk luft, gå turer eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.
 • Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjene som er gitt fra regjeringen. På fhi.no og helsenorge.no og Færder kommune sine nettsider.
 • Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Selv om barnet/ungdommen gjerne vil ut å møte andre og forteller om mange andre som møtes, er det viktig at vi som foreldre setter grenser for hva som er tillatt og ikke. Dette er en tid hvor vi skal holde oss til de nærmeste. 

Sterkere

Med sterkere menes det ikke at vi skal ha større muskler eller kunne bære mer, men at vi voksne skal være følelsesmessig sterkere enn barna. I situasjonen vi er i nå, kan det være utfordrende å ikke bli følelsesmessig overveldet. Det er normalt å bli bekymret, engstelig, frustrert redd og alt på en gang. Men vi bør ha kontroll på egne følelser for å kunne hjelpe barna med deres reaksjoner og følelser. Når barna blir usikre må vi være sterkere. Når barna blir lei seg må vi trygge. Dette er kanskje en av de vanskeligste foreldreoppgavene vi har. Å være følelsesmessig sterkere enn barna innebærer at vi skal følge med hvilket behov barnet har samtidig som vi skal følge med på oss selv og ha kontroll på våre egne reaksjoner. Det er en ressurskrevende oppgave. Særlig i den situasjonen mange befinner seg i akkurat nå.

Som voksen i en vanskelig situasjon er det viktig at vi tenker over alkoholforbruket. For noen kan dette være en løsning for å få avstand fra det vanskelige. Men for barna blir dette en utrygg situasjon i den «nye hverdagen» vår. Alkohol og rusmidler gjør deg som voksen mindre tilgjengelig og tilstede for barna.

Klokere

Dette handler om at vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre, på kort og på lang sikt. Som voksne har vi mye visdom og mange erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler. Gjennom sosiale medier, nyheter og tv har vi tilgang på all informasjon vi måtte ønske – i denne situasjonen kan det også bli for mye. Vi som voksne bør derfor begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av tv slik at nyhetskanalen ikke står på hele døgnet.

God

Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull for det barnet mener og føler. Vi skal vise forståelse og være nysgjerrige på det barnet formidler. Godhet kan vises i form av handlinger, men det er også viktig å være god i kroppsspråk og stemmebruk. Snakk på forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og du som voksen får gjort dine oppgaver, istedenfor å kjefte på barnet. Det å være en god voksen skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.

Det positive i situasjonen

Som foreldre har vi ofte små og store bekymringer for barna våre. Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møtet med barna våre, vil dette gi dem et godt utgangspunkt for å bli gode voksne. I situasjonen vi er i nå kan det å få mer tid sammen med barna våre føre til at samholdet øker, vi får større toleranse for andre og viser tillit til hverandre. Dette er med på å styrke forholdet til barnet ditt.

Ta kontakt

Vi er mange som er opptatt av at familiene skal ha det bra nå og vi ønsker å legge til rette for at det skal være lav terskel for foreldre å ringe hjelpetjenestene når de har behov for å snakke med noen.  Du kan være anonym hvis du ønsker det.

Vi er flere ansatte i Familiens hus som kan gi råd og veiledning i det å være en god forelder nå. Ta kontakt på telefon eller epost (ukedager mellom 08.00 og 15.30): 

 • Familierådskoordinator Antonette Fon, 912 44 511, antonette.ness.fon@faerder.kommune.no
 • Nettverkskontakt/forbyggende barnevern June Lindøe ,409 11 935, june.lindoe@faerder.kommune.no
 • Nettverkskontakt/forebyggende barnevern Ida Benedicte Myhre, 915 895 63, ida.benedicte.myhre@faerder.kommune.no, (tilgjengelig på telefon tirsdag- torsdag)
 • Pedagogisk psykologisk rådgiver, 400 40 523 (fra torsdag 26.3.2020), heidi.woll.wessel2@faerder.kommune.no
 • Psykolog forebyggende helse Katrine Eik,  941 62 906, katrine.eik@faerder.kommune.no (tilgjengelig på telefon mandag til fredag 08-14)