Informasjon om koronavirus

Færder frivilligsentral: 90 68 71 03 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med? Kontakt Færder frivilligsentral.

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med? Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Støttesamtaler ved RMU

Støttesamtaler kan tilbys brukere og pårørende, som har behov for en arena og fagperson å drøfte utfordringer i hverdagen med.

Dette kan være utfordringer som er knyttet opp til diagnose og atferdsproblematikk, der en kan få hjelp til å se andre løsninger og muligheter. Utfordringer i skole, jobb eller sosialt kan og være temaer en kan ta opp i samtalene. Det er brukeren selv som setter dagsorden for innholdet.

 

Omfanget på tjenesten gis etter individuelle behov. 

Støttesamtaler er ikke en lovpålagt tjeneste. Det kreves ikke egenbetaling.