Støttesamtaler ved RMU

Støttesamtaler kan tilbys brukere og pårørende, som har behov for en arena og fagperson å drøfte utfordringer i hverdagen med.

Dette kan være utfordringer som er knyttet opp til diagnose og atferdsproblematikk, der en kan få hjelp til å se andre løsninger og muligheter. Utfordringer i skole, jobb eller sosialt kan og være temaer en kan ta opp i samtalene. Det er brukeren selv som setter dagsorden for innholdet.

 

Omfanget på tjenesten gis etter individuelle behov. 

Støttesamtaler er ikke en lovpålagt tjeneste. Det kreves ikke egenbetaling.

Fant du det du lette etter?