Vil du lære mer om motstandsbevegelsen på øyene under 2. verdenskrig?

Klikk for stort bildeFra venstre: Bjørn Erling Bjørgan, Svein Morten Olaussen, ordfører Jon Sanness Andersen, Geir Sætevik, Håvard Torger Bakke 

I år presenterer Tjøme historielag en temautstilling om Milorg (motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig) på øyene. I tillegg har de en basisutstilling av skipsmodeller, maritime gjenstander og bilder fra Tjøme. LOS 300 er også representert med en egen liten utstilling.

Utstillingen kommer i forlengelse av at historielaget i fjor reiste en bauta over alle Milorg-deltakere på Tjøme, Nøtterøy, Hvasser, Brøtsø og Veierland. I alt er det ca. 350 navn på steinen. 

Tjøme historielag sier følgende om Milorg på øyene: 

Milorg på øyene hadde et annerledes fokus enn mange av de andre Milorg organisasjonene i Norge. Der hvor de andre var opptatt av aksjoner og sabotasje, så var de her på øyene mer opptatt av å hjelpe folk, som var utsatt for forfølgelse fra tyskere og nazister, bort og over til Sverige. Hovedoppgavene bestod i å skjule flyktninger på dekk-steder inntil de kunne overflyttes med båt til Sverige, og da spesielt til Koster. Fra Vestfold ble det skipet ut over 3000 flyktninger til Sverige. Flyktningene kom fra hele østlandsområdet og mange kom med tog fra Oslo. Milorg O-153-3 var en viktig aktør som bidro til å redde mange mennesker, med fare for sitt eget og andres liv. Det er utrolige historier om de som bodde på «Festung Tjøme» og som klarte å utføre det de gjorde. Tyskerne trodde de hadde kontroll over øyene og at det ikke fantes Milorg-jegere verken på Hvasser eller Tjøme.

Tjøme Historielag holder til i Victorhuset på Haug gård på Tjøme. Der presenterer de blant annet utstillinger i den gamle kirkemuseet, som ble flyttet til Haug i 2006, og som historielaget restaurerte ved å legge ned 6000 dugnadstimer. 

Årets utstilling ble offisielt åpnet av kultursjef Hege Rui den 13. juni, og i påfølgende uke var ordfører Jon Sanness Andersen en av de første besøkende på utstillingen. 

Ta en tur til Victorgården (Viktors vei 1, Tjøme), hvis du har lyst til å lære mer om Milorg og maritim historie på øyene!

Utstillingen er åpen tirsdag-søndag, kl 12-16, uke 29-31.

Se mer på FB siden til Tjøme Historielag
https://www.facebook.com/groups/586146334796779/