Varsel om beskjæring av hekk og busker - trafikksikkerhet er også ditt ansvar

Kantklipper - Klikk for stort bilde

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. Der huseier ikke følger opp sin plikt, og det går ut over fremkommelighet og trafikksikkerhet, vil det fra mandag 27. august gjennomføres maskinell beskjæring.

Regler for siktsoner ved avkjørsler

Ditt ansvar - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Snart starter barn og unge på skolen igjen, og det er et nasjonalt mål at flere skal gå og sykle til skolen, og da må vi gjøre det så trygt som mulig.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring nå i sommermånedene.

Klipp hekken

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven (jf. Vegloven §31 og §43). Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Sykkelhjul og hekk - Klikk for stort bilde

Maks en halv meter høy hekk

Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Ikke glem de minste. Sett deg gjerne ned på kne for å få bedre oversikt over hvor lite barn faktisk ser. En førsteklassing er ikke så mye over meteren høy!

Frist for beskjæring 

Der huseier ikke følger opp sin plikt, og det går ut over fremkommelighet og trafikksikkerhet, vil det fra 27. august gjennomføres maskinell beskjæring.

Fant du det du lette etter?