Rutiner for vannmålinger i Færder

Vann fra springen i et vannglass. Foto. - Klikk for stort bildePå bakgrunn av det tragiske smitteutbruddet i Askøy kommune, etter funn av Campylobacter-bakterier i drikkevannet, har du kanskje noen spørsmål rundt kommunens drikkevann samt våre rutiner for prøvetaking.

 • Færder kommune får vann fra Vestfold Vann IKS, som har to vannbehandlingsanlegg, ett på Seierstad ved Larvik med vann fra Farris, og ett på Eidsfoss med vann fra Eikern. Vestfold Vann tar jevnlige prøver av vannet og transporterer vannet frem til kommunegrensa.
   
 • Kommunens vannledningsnett transporterer drikkevann fra Vestfold Vann til forbrukeren. Kommunen drifter, vedlikeholder samt bygger ut det kommunale hovedvannledningsnettet. Private stikkledninger leder vannet fra kommunens hovedledninger og fram til den enkelte abonnent, enten direkte eller via felles private stikkledninger.
   
 • Kommunens vannledningsnett består av høydebasseng på Teie, utjevningsbasseng på Feierskauen, åtte trykkøkningsstasjoner og ca 290 km vannledninger.
   
 • I vannbehandlingsanleggene passerer vannet to separate hygieniske barrierer slik at eventuelle sykdomsfremkallende stoffer som bakterier, virus og parasitter blir uskadeliggjort. I forbindelse med rense- og desinfeksjonsprosessen økes også vannets pH, alkalitet og kalsiuminnhold. Dette gjøres for at vannet skal være mest mulig nøytralt og ikke tære innvendig på rørinstallasjoner.
   
 • Vannet fra Vestfold Vann blir kontinuerlig overvåket med on-line måleutstyr. I tillegg tas det daglig vannprøver som analyseres på Vestfold Vanns eget laboratorium, og hver uke sendes vannprøver til et akkreditert laboratorium. 
   
 • For å sikre at det ikke har oppstått forurensing i drikkevannet etter at vannet har forlatt renseanlegget, tar vi prøver av vannet vårt på to steder i kommunen hver uke. Det veksles mellom 15 ulike prøvetakingssteder, og det ene stedet er alltid nord i kommunen og det andre stedet er sør. 
   
 • Hvert år har vi inspeksjon av vannbassengene våre, med en dykker som inspiserer tilstanden i bassengene. 
   
 • Ved vannbrudd har vi prosedyrer på å holde oppe trykket i vannledningene, slik at forurensing ikke kan komme inn. Har vi likevel mistanke om at dette kan ha skjedd, stenger vi av ledningen og desinfiserer den. Vi tar da vannprøver før ledningen blir åpnet igjen. 

Les mer om vann i kommunen her.

Fant du det du lette etter?