Revisjon av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel 2022-2034 startet opp sommeren 2019.

Klikk for stort bilde

Planstrategi for Færder kommune 2018-2019 vedtatt av kommunestyret 30.05.2018 fastsatte at Færder kommune i forrige kommunestyreperiode skulle utarbeide arealstrategi og starte opp arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Gjeldende arealdel for Færder kommune baserer seg på kommuneplankartene vedtatt av de to tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme i 2015. Disse ble videreført som kommunedelplankart med felles bestemmelser i det første ordinære kommunestyremøtet i Færder 31.01.2018. Den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel er dermed den første planen der hele Færder omfattes av samme plankart.

 

Planoppstart - planprogram og arealstrategi

Oppstart av planarbeidet ble varslet i juni 2019 ved at planprogram og arealstrategi ble sendt på høring med høringsfrist 20. september 2019. Kommunestyret vil fastsette planprogrammet (PDF, 938 kB) 11. desember 2019 (KS-sak 118/19).

Det ble arrangert åpent møte om planprogram og arealstrategi i kommunestyresalen på Tinghaug mandag 26. august kl. 19.00.

 

Innspill til arealdelen

Grunneiere og andre som ønsker et areal vurdert for endret arealbruk i kommende kommuneplan kan sende innspill til kommunen om dette. Innspillet bør inneholde informasjon om gårds- og bruksnummer, arealformål i gjeldende kommuneplan (og eventuelt reguleringsplan) for det aktuelle arealet samt et kart som viser hvilket areal innspillet gjelder. Hvilket arealformål arealet ønskes endret til må inngå i innspillet. Innspillene sendes kommuneplanutvalget i Færder kommune på post (Postboks 250, 3163 NØTTERØY) eller e-post (postmottak@faerder.kommune.no).

 

Frist for å sende innspill til kommende kommuneplanprosess om endret arealbruk er satt til 31. desember 2019.

Planen forventes sluttbehandlet høsten 2022.

Spørsmål om kommuneplan kan rettes til rådgiver Magnus Campbell: magnus.campbell@faerder.kommune.no tlf: 409 11 950.

Fant du det du lette etter?