Revisjon av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel 2022-2034 starter opp sommeren 2019.

Klikk for stort bilde

Planstrategi for Færder kommune 2018-2019 vedtatt av kommunestyret 30.05.2018 fastsetter at Færder kommune i inneværende kommunestyreperiode skal utarbeide arealstrategi og starte opp arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Planoppstart - høring av planprogram og arealstrategi

Oppstart av planarbeidet ble varslet i juni 2019 ved at planprogram og arealstrategi ble sendt på høring. Kommunestyret som velges høsten 2019 vil fastsette planprogrammet.

Det arrangeres åpent møte om planprogram og arealstrategi i kommunestyresalen på Tinghaug (Tinghaugveien 18 på Borgheim, Nøtterøy):

mandag 26. august kl. 19.00

Innspill til arealdelen

Grunneiere og andre som ønsker et areal vurdert for endret arealbruk i kommende kommuneplan kan sende innspill til kommunen om dette. Innspillet bør inneholde informasjon om gårds- og bruksnummer, arealformål i gjeldende kommuneplan (og eventuelt reguleringsplan) for det aktuelle arealet samt et kart som viser hvilket areal innspillet gjelder. Hvilket arealformål arealet ønskes endret til må inngå i innspillet. Innspillene sendes kommuneplanutvalget i Færder kommune på post (Postboks 250, 3163 NØTTERØY) eller e-post (postmottak@faerder.kommune.no)

 

Frist for å sende innspill til kommende kommuneplanprosess om endret arealbruk settes til utgangen av desember 2019.

Planen forventes sluttbehandlet i 2022.

Spørsmål om kommuneplan kan rettes til rådgiver Magnus Campbell: magnus.campbell@faerder.kommune.no tlf: 409 11 950.

Fant du det du lette etter?