Rapport fra møte om gatebruksplanen på Teie klar

Den 22. mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

Møtet var veldig godt besøkt, og kirken var stappfull av engasjerte mennesker. Nå er rapporten fra møtet ferdig. (PDF, 7 MB)

 

Gruppebilde2 - Klikk for stort bilde

 

Programmet for møtet var først presentasjoner i plenum og deretter gruppearbeid med innspill til gatebruksplanen. Møtedeltagerne satte seg i grupper etter tilhørighet: beboere, foreldre til skolebarn, grunneiere, næringsdrivere.

Gruppene drøftet spørsmål relatert til behovene til ulike trafikantgrupper på Teie, f eks "Hvilke behov har de gående på Teie? Husk at dette også er barn og unge, bevegelseshemmede, reisende med buss og de som har parkert bilen. Hvordan blir de gående ivaretatt i de hovedgrepene i gatebruksplanen som er blitt presentert?"

Resultatene fra gruppearbeidene er nå ferdigstilt (PDF, 7 MB). Innspillene vil være et viktig grunnlag for videre bearbeiding av gatebruksplanen, før den legges frem for politisk behandling i Færder kommune og i bypakkens styringsgrupper.

Tusen takk til alle som bidro med sine innspill!

Her kan du laste ned rapporten fra møtet. (PDF, 7 MB)
 

 

Grunneiere - Klikk for stort bilde Foreldre til skolebarn - Klikk for stort bilde Gruppearbeid - Klikk for stort bilde Ordfører prater med gruppe - Klikk for stort bilde Gruppebilde1 - Klikk for stort bilde
Fant du det du lette etter?