Pressemelding: Granskningsrapport etter varselet mot kommunedirektøren er overlevert

Klikk for stort bilde
Granskingsrapporten etter at det ble varslet mot Færders kommunedirektør Toril Eeg er nå avsluttet og ordfører har fått overlevert rapporten.

Delkonklusjoner offentliggjøres

Ordfører ba om at det ble utarbeidet en anonymisert versjon av rapporten og intensjonen var at denne skulle offentliggjøres. Ved gjennomlesning viste det seg at det var relativt enkelt å identifisere varsler også i den anonymiserte versjonen. Den anonymiserte versjonen unntas derfor også fra offentligheten og det er kun rapportens delkonklusjoner som offentliggjøres.