Opptak av startlånsmidler

handtrykk - Klikk for stort bilde

Kunngjøring av startlån, tilskudd til utbedring og tilskudd til prosjektering og utredning.

Startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving.

I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:

 • Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig
 • Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Uavhengig av vurderingene etter annet ledd kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene:

 • Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
 • Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
 • Boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger

 Startlån: https://husbanken.no/startlaan/

Tilskudd til utbedring

Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen.

 • Kommunene kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving, og tilpasningen må være hensiktsmessig
 • Tilskudd på inntil kr 40 000 og tilskudd til leietaker kan gis uten sikkerhet
 • Tilskudd utover dette skal kommunen kreve pantesikkerhet

Tilskudd til utredning og prosjektering: 

Husbanken kan gi tilskudd direkte til enkeltpersoner for utredning og prosjektering av boliger som skal dekke spesielle behov. 

 • Tilskuddet kan gis når noen i husstanden har behov for tilpasning for å kunne fungere i boligen i dag eller i fremtiden
 • Tilskuddet kan dekke kostnader til utredning med inntil kr 20 000 per sak
 • Tilskuddet kan dekke kostnader til prosjektering med inntil kr 20 000 per sak

Tilskudd til tilpasning: https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7s13.pdf
Tilskudd til utredning og prosjektering: https://nedlasting.husbanken.no/Filer/8s05.pdf

Fant du det du lette etter?