Offentlige legater i Færder kommune

Hender som holder et miniatyrtre og mynter - Klikk for stort bilde

Informasjon om offentlige legater i Færder kommune.

Søknadsfrist 15. november.

FELLESLEGAT I

Avkastningen deles ut til aldersboliger, veldedige og samfunnsnyttige formål i Færder kommune.  Mandatet tolkes/praktiseres av Færder legatstyre til å gjelde verdige trengende bosatt i Færder kommune. Inntekt må dokumenteres.

FELLESLEGAT II

Avkastningen deles ut til beste for ungdom under utdannelse og til allmennyttige formål Mandatet tolkes/praktiseres av Færder legatstyre til å gjelde studenter på høyskole/universitetsnivå fra Færder kommune.  Dokumentasjon på studieplass må vedlegges.  Det må opplyses om studiets totale lengde og hvor langt man har kommet i studiet.

H.R. OLSENS OG HUSTRUS LEGAT

Avkastningen deles ut til formål av sosial og kulturell karakter som tilgodeser en større krets av personer innen Færder kommune.  Mandatet tolkes/praktiseres av Færder legatstyre til å gjelde organisasjoner, foreninger, prosjekter etc som har en positiv betydning i Færder kommune. Søknaden må beskrive og dokumentere formålet, organisasjonen og ansvarlige kontaktpersoner.

MARITH BRÆNDS STIFTELSE

Avkastningen deles ut for å tilgodese ungdom i Færder – fortrinnsvis fra Hvasser – som vil ta undervisning/utdannelse i seriøs sang og musikk. 

 

Send søknad til:

Søknad om midler fra ovennevnte legater sendes til:

Færder legatstyre, c/o Færder kommune, Postboks 250, 3163 Nøtterøy.
Eller på epost med nødvendige vedlegg til postmottak@faerder.kommune.no
 
Søknaden må være mottatt senest 15. november 2018 for å bli vurdert.

Søknaden må angi personalia (navn, adr, fødselsnr), bankkonto, begrunnelse og aktuelt legat det søkes midler fra.  Ved evt utdannelse må oversikt over antall studieår totalt og antall gjennomførte studieår dokumenteres. 

Søknader blir ikke returnert, og avslagsbrev sendes ikke. Tildelte midler vil bli utbetalt i midten av desember.


Tjøme, 27.09.2018
For Færder legatstyre: Kristian Lægreid, Færder kommune
Tlf: 90 94 42 49 / epost: Kristian.legreid@faerder.kommune.no

 

 

 

                                   

Åpningstider

Mandag 08:00-15:00
Tirsdag 08:00-15:00
Onsdag 08:00-15:00
Torsdag 09:00-15:00
Fredag 08:00-15:00

Adresse

Tinghaugveien 16

Postboks 250

3163 Nøtterøy

Fant du det du lette etter?