Ny pumptrack og bane for skate og sparkesykkel åpnet på Brattås skole

Klikk for stort bilde

Brattås skole har åpnet sin nye pumptrackbane i skolegården og feiret med pølser, underholdning og konkurranser.

Ideen om en pumptrackbane startet da flere elever tok initiativ til å få bygget en sykkelløype og anlegg for sparkesykkel på Brattås skole. Guttenes forslag fikk bred støtte fra både skolen, Tømmerhold IL, Tømmerholt Vel og FAU på Brattås skole, som sammen søkte om midler til bygging av anlegget. Sammen med egne økonomiske midler ble banen finansiert av spillemidler og støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Betongpark AS ble engasjert til å bygge både pumptrackbanen (sykkel- og sparkesykkelbane) og anlegget for skate og sparkesykkel. Anlegget ble bygget i juni i år og er allerede blitt meget populært blant elevene, og er også mye i bruk etter skoletid.

Denne uken ble anlegget offisielt åpnet av Kjell Jensen (virksomhetsleder for skole). Åpningsfesten bestod av flotte taler fra elevene Jakob Freberg, Eilif Tyldum og Magnus Nikolai Freberg, underholdning i anlegget, pølser og konkurranser i den nye pumptrackbanen.

– Vi er utrolig stolte over å ha fått et så flott anlegg i skolegården vår. Her innbys det til fysisk aktivitet, og kreativ utfoldelse. Vi ser allerede at det er en arena hvor store og små får til et godt samspill tross aldersblanding, og strekk i ferdighetsnivå. Her er rom for alle! Dette vil være med på å bygge opp under, samt styrke et positivt skolemiljø. Det bidrar til å fremme både fysisk og mental helse i skolehverdagen. Noe som gjør meg ekstra stolt, er nettopp at ideen om anlegget startet hos de tre nevnte elevene, Eilif Tyldum, Jakob Freberg, Magnus Nikolay Freberg, og ikke minst deres pågangsmot.

De beskrev i sin tale i dag hvordan deres engasjement startet under forrige stortingsvalg, da de på skolen jobbet med demokrati og valg. De to førstnevnte dannet noe de kalte Skatepartiet, hvor de jobbet hardt med å fremme sin sak, viktigheten av få mulighet til å drive aktivt med scoot i friminuttene. De jobbet seg inn i elevrådet, fikk saken fremmet for rektor, som tok det videre med FAU, hvor da ballen begynte å rulle. Elevmedvirkning har vært sentralt, og vi har grunnet at deres stemme har blitt hørt, fått et uteområde som er preget av at elevenes interesser er ivaretatt. Vi treffer et bredere interessefelt, og får flere aktive barn. Takket være stort engasjement også i nærmiljøet, hos foresatte og representanter i kommunen, ble anlegget til slutt en realitet. 

Nå ser vi frem til mye variert aktivitet, også blant voksne, da disse tre har lovet oss opplæring!

Helle Wreen, rektor ved Brattås skole.

Under kan du se flere bilder fra åpningen av anlegget.

Fant du det du lette etter?