Nå kan lag og foreninger søke om momskompensasjon for kjøp av varer og tjenester

Klikk for stort bilde 

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om momskompensasjon for merverdiavgift på innkjøpte varer og tjenester i 2019. Regnskapet for 2019 legges til grunn for kompensasjonen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2019 er grunnlaget for søknaden i 2020.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

For mer informasjon, søknadsfrist og søknadsskjema, les mer her.