Informasjon om reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse

Arbeidet med reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse er i gang. Her finner du informasjon om arbeidet frem til nå.

Klikk for stort bildeAnbefalt prinsipp for kryssløsning på Kolberg

Planoppstart

Hovedutvalg for kommunalteknikk vedtok oppstart av detaljregulering for ny fastlandsforbindelse 15.05.2019. Varsling av planoppstart etter plan- og bygningsloven (der alle berørte grunneiere varsles direkte) avventer tilsvarende vedtak i Tønsberg kommune høsten 2019. 

Relevante dokumenter i forbindelse med planoppstart:

Saksfremlegg - oppstart (PDF, 241 kB)

 

 

Kryssløsning på Kolberg

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det vurdert alternative kryssløsninger ved tunnelinnslaget på Kolberg. Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen har anbefalt en kryssløsning.  Færder kommune (hovedutvalg for kommunalteknikk 21.08.19 og kommuneplanutvalget 28.08.19) har gitt sin tilslutning til at denne bearbeides videre og skal inngå i detaljreguleringen.

Relevante dokumenter om alternative kryssløsninger 

Fant du det du lette etter?