Høring gatebruksplan for Teie

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok 05.12.18 å legge planforslaget ut på høring.

Illustrasjon gatebruksplan Teie - Klikk for stort bildeIllustrasjon gatebruksplan Teie

Trafikkløsninger på Teie er et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen, og i forbindelse med planlegging av veiløsningene er det nå utarbeidet et forslag til gatebruksplan med anbefalte løsninger for Teie. Planen skal på et overordnet nivå gi retningslinjer for kjøremønster, kollektiv- gange og sykkeltrafikk, parkering og opphold/rekreasjon i Teie sentrum. 

Statens vegvesen har utført arbeidet med forslag til gatebruksplan i samarbeid med Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen. Forslaget finner du på denne siden, sammen med andre dokumenter fra planprosessen og -behandlingen.

Åpent møte og åpen kontordag

  • Som del av høringsperioden inviteres det til åpent møte i Teie kirke mandag 7. januar 2019 kl. 19.00 - 21.00.
     
  • Det blir også arrangert en åpen kontordag på Bellevue-senteret og på Teiegården lørdag 12. januar kl 10-14, der representanter for Statens vegvesen og Færder kommune er til stede for å svare på spørsmål og gi informasjon om planforslaget på Teie i høringsperioden.
     
  • Frist for å uttale seg til planforslaget er 1. februar 2019. Uttalelser sendes på epost til postmottak@faerder.kommune.no eller per post til Færder kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY. Uttalelser merkes "uttalelse til gatebruksplan for Teie".

Forslag til gatebruksplan (PDF, 6 MB)

Det skal være attraktivt å ferdes, handle og bo i Teie sentrum 

En ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy/Tjøme skal ha innslagspunkt på Kolberg med ny tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien, og vil endre kjørevaner og trafikkmengder på de ulike veiene i området. Dette får konsekvenser for eksisterende veier, og i den forbindelse ønskes det å gi Teie sentrum et løft. Transportsystemet skal bidra til en positiv utvikling av områdesenteret Teie med redusert miljøbelastning og barrierevirkning. 

Målet er å gjøre Teie til et mer attraktivt sted, med økt besøk og opphold. Forslaget til gatebruksplan viser hvordan Teie sentrum kan utvikles til å bli et trygt og trafikksikkert sted for myke trafikanter, og hvordan fremkommelighet for alle trafikantgrupper kan sikres. Det legges til rette for videre utvikling i Teie sentrum med tanke på boliger, handel og næring. 

Veien fram mot gatebruksplan Teie 

Planarbeidet startet høsten 2016. Det er mange faser i en plan, og første fase er det foreliggende forslaget, som er en prinsipplan. Denne sier noe om kjøremønster for bil, buss, næringstransport, gange og sykkel. Varelevering, parkering og utrykning for nødetater er også viktige temaer. 

Høsten 2017 ble det gjennomført en kulturhistorisk analyse (DIVE-analyse) av Teie-området. Mens arbeidet med analysen pågikk, ble gatebruksplanen for Teie satt på vent. Da analysen ble ferdigstilt februar 2018 fortsatte arbeidet med gatebruksplanen. Forslaget til gatebruksplan er behandlet i både administrativ og overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen (ASG og OSG) og i hovedutvalget for kommunalteknikk (HK) i Færder kommune. 

Etter gjennomført høringsperiode skal planen igjen behandles i ASG, OSG og HK i mars 2019.

 

Kontaktinformasjon:

Dersom du har spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med:

Silje Island, Statens vegvesen (faglig leder for gatebruksplanen): 

Silje.island@vegvesen.no, tlf. 33 37 17 65

Anne Delbeck, Færder kommune (saksbehandler for gatebruksplanen): 

Anne.delbeck@faerder.kommune.no, 95 19 71 39

 

Informasjon om Bypakke Tønsberg-regionen: https://vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen

 

Andre dokumenter

Saksfremlegg til høringsbehandling i hovedutvalget (PDF, 482 kB)

Rapport fra åpent møte 22. mars 2018 (PDF, 7 MB)

Risikovurdering trafikksikkerhet (PDF, 4 MB)

Transportmiddelundersøkelse (PDF, 2 MB)

Oversikt over møter for medvirkning (PDF, 46 kB)

Alternativt forslag til gateutforming fra gårdeiere og handelsnæring (PDF, 290 kB)

Fant du det du lette etter?