Frivillighetsstrategi Færder - tiltaksplan

Klikk for stort bilde

Det er utarbeidet en tiltaksplan (PDF, 407 kB)til Færder kommunes frivillighetsstrategi, og vi ønsker innspill og tilbakemeldinger innen 31. januar 2019.

Innspill gjennomgås og innarbeides i planen, som skal til politisk behandling i hovedutvalgene den 6.mars 2019.

Politisk behandling

Færder kommunes frivillighetsstrategi ble vedtatt av fellesnemnda i oktober 2017. I vedtaket bad fellesnemnda om at det skulle utarbeides en tiltaksplan til strategien.

Tiltaksplanen kan oppdateres årlig og skal behandles politisk i hver valgperiode. Tiltaksplanen følger vedtatt frivillighetsstrategi for Færder kommune og kommuneplanens samfunnsdel 3.5; Færder kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet.
 

Veivalgene til dette delmålet sier at Færder kommune skal:

  • Fremme det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og, engasjement, læring og livskvalitet
  • Sørge for at lokal aktivitet i nærområdet opprettholdes
  • Ha nært samarbeid med lokale lag og foreninger

Færder kommunes vedtatte Frivillighetsstrategi skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom Færder kommune og frivilligheten og fremheve kommunens satsningsområder innenfor frivillighet. Kommunens ansvar og satsningsområdene skal spesifiseres i tiltaksplanen.


Innspill sendes til postmottak@faerder.kommune.no innen 31. januar 2019.

Fant du det du lette etter?