Færder kommunes økonomiplan 2018 - 2021

Hender og kornåker - Klikk for stort bilde
 

ble vedtatt av kommunestyret 13. desember 2017.

I arbeidet med å nå målene angitt i kommuneplanens samfunnsdel er det innarbeidet nye tiltak fra kommuneplanens handlingsdel innenfor samtlige sektorer:

 • Satsning på beredskap
 • Satsning på internkontroll
 • Nyopprettet stilling innen avtale og analyse
 • Ny stilling til arbeid med digitalisering
 • Prosjekt økt saksbehandlerkapasitet i NAV, 2 faste stillinger
 • Interkommunale samarbeider innen idrett og kultur
 • Ny legevakt med kommunal akutt døgnplasser
 • Harmonisering av betalingssatser
 • Forebygging av unge risikoutsatte innen rus og psykiatri, 3 stillinger
 • Innsatsteam i hjemmetjenesten
 • Styrke bemanning i ambulerende hjemmetjenester
 • Styrke bemanning i omsorgsboliger på Hjemseng
 • Nye mobile enheter i hjemmetjenesten
 • Nytt årsverk Hårkollen dagsenter
 • Økt bemanning til avlastning
 • Økt antall korttidsplasser ved Smidsrød helsehus
 • Økt antall årsverk i Ressurssenteret
 • Økt bemanning i PPT tjenesten
 • Helårseffekt av økt bemanning i barnehager for barn med spesielle behov
 • Økt bemanning til avlastning i RMU
 • Styrking i ungdomskolen 4 stillinger - videreført
 • PC til alle syvendeklassinger
 • Økt bemanning i byggesak
 • Nye gebyrregulativer i Færder
 • Ny tjenestebil til oppmålingsavdelingen
 • Økt tilskudd til Veierlandfergen
 • Planlegging av offentlige arealer i Teie og Tjøme sentrum
 • Bygging av skole og motorikkhall på Labakken
 • Rehabilitering av Tjøme ungdomsskole
 • Ombygging av Wilhemsenhallen
 • Nye lokaler for hjemmetjenesten på Tjøme
 • Prosjektering av nytt kommunalt bygg i Tjøme sentrum
 • Videreføring av rammebevilgninger for investeringer i Færder
Fant du det du lette etter?