Endringer på ledersiden ved flere av barneskolene fra 1.august 2018

Skolebarn - Klikk for stort bilde

 

Det gjøres endringer på ledersiden ved flere av barneskolene fra 1.august 2018.

  • Herstad og Vestskogen får ny og felles rektor. Lill Kristin Høier Sandvik tilsettes som rektor for de to skolene samt at hun får prosjektlederansvar for nye Labakken skole (som ferdigstilles 1.8.20). Lill Kristin er for tiden rektor på Oserød skole.
  • I perioden fram til 1.august 2020, vil de to skolene ha hver sin assisterende rektor.
  • Kari Skaalvik blir ny rektor på Oserød skole. Kari er for tiden rektor på Brattås skole.
  • Jan Kristian Johansen blir ny rektor på Teie skole. Jan Kristian er for tiden rektor på Vestskogen skole.
  • Det lyses ut stilling som rektor på Brattås skole.
  • Ann Kristin Johansen som nå er rektor på Herstad skole, er innvilget 3 års permisjon fra rektorstillingen. Hun tiltrer i 50% stilling som prosjektleder for implementering av nye læreplaner i Færder kommune. I tillegg vil hun bistå / styrke ledelsen ved  Herstad/Vestskogen i forbindelse med sammenslåing av Herstad og Vestskogen (Labakken).

 

Det blir ingen endringer på de andre skolene i kommunen.

 

Vennlig hilsen,
Kjell Jensen, virksomhetsleder skole

Fant du det du lette etter?