Endringer i kommunale avgifter/gebyrer for 2019

Verdens Ende. Foto. - Klikk for stort bilde

Kommunestyret vedtok 12. desember 2018 følgende kommunale avgifter/gebyrer. Avgiftene/gebyrene er gjeldende fra 01.01.2019.

Gebyrer/kommunale avgifter 2019

Besøker du denne siden med en mobiltelefon? Vend telefonen til liggende skjermbilde for å se hele oversikten over gebyrene.

Renovasjon

Renovasjonsgebyret for en standard abonnent øker med 8,0 %. Dette skyldes bl.a.:

  • Økning i utgifter til Vesar utgjør 2,4 mill. kr
  • Driftskostnader øker med 0,1 mill. kr

Vann

Vanngebyrene øker med 2,7 % for en standard abonnent. Dette skyldes bl.a.:

  • Investeringer på vann-nettet er i gjennomsnitt for 23 mill. kr pr. år fremover, det gjør at vi får økte renter og avdrag på lån

Avløp

Avløpsgebyrene øker med 6,4 % for en standard abonnent. Dette skyldes bl.a.:

  • Økt vedlikehold og drift av ledningsnett
  • Investeringer på avløpsnettet er i gjennomsnitt 65 mill. kr pr. år, det gjør at vi får økte renter og avdrag på lån
  • En økning av renter og avdrag på lån vil øke gebyrene fremover
  • Økning i direkte utgifter på 0,64 mill. kr fordelt på drift og økning utgifter til Tønsberg renseanlegg

Slamtømming

Dette gjelder eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt renseanlegg. Slamgebyr øker med 4,3 % for en standard abonnent, dette skyldes:

  • Økte utgifter til Tønsberg renseanlegg
  • Økte utgifter til tømming av slam fra ekstern tilbyder

Feiing

Normalgebyret for en standard abonnent øker med 8,4 %, dette skyldes:

  • Økte utgifter til VIB

Les mer om gebyrer/kommunale avgifter på denne siden

Parkering

Parkeringsavgifter for 2019 finner du på siden med informasjon om kommunens parkeringsplasser.

Andre kommunale gebyrer og egenandeler

Du finner 2019-prisene for barnehage, SFO, dagsenter etc. innenfor de ulike tjenesteområdene.

Færder kommunes økonomiplan og budsjett 2019 - 2022

Færder kommunes økonomiplan og budsjett 2019 - 2022

Fant du det du lette etter?