Avlyst! Velkommen til innbyggermøte tirsdag 25.juni kl 19.00 - Tema er tiltak som er unntatt søknadsplikt.


Klikk for stort bildePå grunn av sykdom må vi dessverre avlyse. Ny dato kommer.

Visste du at du kan bygge en rekke mindre tiltak uten å søke kommunen?  Kom å få en innføring om dette i kommunestyresalen på Tinghaug, tirsdag 25.juni kl 19.00.

Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-5 lister opp flere tiltak du ikke behøver søke kommunen om.

Men husk at i strandsonen (100-metersbeltet) kan også tiltak som er unntatt søknadsplikt likevel være avhengig av dispensasjon. Det samme gjelder LNF-områder og der kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser.

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen for å avklare om du trenger å søke, dersom du er i tvil.

Her finner du informasjon om byggesak og byggesøknad. Se også de mest stilte spørsmålene.

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter.

Fant du det du lette etter?