Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Åpen demenskafe

Klikk for stort bilde  

Siden oktober har Demensforeningen i Tønsberg og Færder, sammen med Røde Kørs Nøtterøy og Færder kommune, arrangert åpen demenskafe hver 3. lørdag i måneden på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Deltakelsen er foreløpig litt lav, men de som har deltatt har vært positive, og mener dette er et godt tilbud som flere burde benytte seg av. Planleggingsgruppen bestemte derfor å fortsette med åpen demenskafe utover våren og vi håper vi kan klare å nå ut til enda flere.

Åpningstider

Demenskafeen vil være åpen hver 3. lørdag i måneden, kl. 12:00–14:00.

Målgruppen

Åpen demenskafe er et lavterskeltilbud for personer med demens og deres familie - og spesielt til de som er hjemmeboende. Her treffer man andre i samme situasjon. Et av målene i "Demensplan 2020" er å oppnå et mer demensvennlig samfunn. Vi arrangerer derfor åpen demenskafe, det vil si at andre i lokalsamfunnet som ønsker å delta eller bidra, også er velkommen

Vi ønsker å bidra til å gjøre demenskafeen til et trygt og hyggelig treffpunkt. Vi som er med og arrangerer har lang erfaring med demenssykdom, og kan derfor også være en samtalepartner på dette området om det skulle være et ønske. Stadig flere familier rammes av demenssykdom, noe som kan være tøft å takle. Tanken er at vi sammen blir sterkere, og mindre alene!

Demenskafe arrangeres også i Tønsberg, på Slagen bo- og servicesenter, hver 1. lørdag i måneden. Les mer om demenskafene her.

Klikk for stort bildePlanleggingsmøtet. Fra venstre: Torunn Handeland, Liv Gurmark og Bjørg Eide, alle Røde Kors. Hugo Sylow  fra Demensforeningen, Kari Anne T. Strømnes, Sosionom Bjønnesåsen bo- og aktivtetssenter, Wenche Jonassen og  Hans Langholm, begge fra Demensforeningen og Demenskoordinator Kariann Fredriksen. Institusjonssjef Reidar Thoresen var fotograf, og er derfor ikke med på bildet. Reidar Thoresen