Aktuelle saker

Landbruksdirektoratet fastsatte den 22.6.2018 forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for  Færder kommune. Fastsettingen er gjort etter anmodning fra Færder kommune, jf. vedtak i kommunestyret sak KS-098/18. Forskriften gjelder for områdene Tjøme, Brøtsø og Hvasser, og har det samme materielle innholdet som forskriften som gjaldt for tidligere Tjøme kommune.

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. 

Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg.

Se i kart

Tønsberg-regionen legevakt

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsberg-regionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser. Tønsberg kommune er vertskommune. Det blir en historisk dag for de nær 100.000 innbyggerne som tilhører Tønsberg-regionen.

Luftfoto Teie ca 1947

På oppdrag for Nøtterøy kommune og Færder kommune (fra 1/1-18) har Asplan Viak utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Teie. Vestfold fylkeskommune har finansiert arbeidet.

Saksmengden på byggesak er for tiden stor, og man må i en periode dessverre regne med lengre saksbehandlingstid.

Fra 1.1.2018 er Tjøme og Nøtterøy kommuner blitt Færder kommune


Fakturaer som gjelder varer og tjenester levert i 2018 skal sendes ny kommune – organisasjonsnummer 817 263 992. 

Nå er vi Færder kommune, og her er en oversikt over hvor du finner noen av tjenestene i den nye kommunen samt sentrale telefonnummer.

Skoler, barnehager og institusjoner finner du der de var tidligere.

Fant du det du lette etter?